header_beheer_openbare_ruimte.png

Beheer openbare 

ruimte

Overzicht in een speelveld van complexe beheervraagstukken

Provincies, gemeentes, waterschappen. Allemaal houden ze zich bezig met het toekomstgericht beheer van de openbare ruimte. Waarbij kritische assets als wegen, kanalen, kunstwerken, verlichting en openbaar groen de juiste aandacht moeten krijgen voor een goede en probleemloze gebruikerservaring.

 

De belangrijkste vraag voor asset beheerders: hoe beheren we deze assets zo efficiënt mogelijk?

Immers, enerzijds willen we zorgvuldig omgaan met de besteding van publieke gelden en anderzijds willen assets goed en zorgvuldig beheren om uitval te voorkomen. Niets is zo vervelend als een weg of brug die onverwacht niet beschikbaar. Met verkeersstremming tot gevolg.

Waarom LAMA voor de openbare ruimte?

 • LAMA levert praktische diensten op het kruisvlak van assetmanagement en IT

 • Ons team beschikt over de juiste domeinkennis en werkt binnen assetmanagement volgens

  • de Plan – Do – Check - Act cyclus,

  • ISO 55000

  • NEN 

  • (IM)BOR (BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie en IMGeo - Informatiemodel geografie)

 • We leveren de best mogelijke tooling voor assetmanagement: IBM Maximo EAM

 • Onze IT diensten zijn volgens ISO 27001.

 • Koppelingen met derde applicaties (bijvoorbeeld het zaaksysteem en ArcGis) worden vlot en professioneel tot stand gebracht.

 • En we zijn partner van kennisplatform CROW en helpen daarmee overheden en de hen omringende partijen bij het professioneel beheren van de openbare ruimte en infrastructuur.

Visie van LAMA op het beheer van de openbare ruimte

In deze video gaan we in op de uitdagingen die er in de markt liggen voor het beheer van de openbare ruimte. Wil je weten hoe we dit doen? 

Bekijk dan onze video

LAMA Empowerz en het beheer van de openbare ruimte

Wij geven overheden inzicht in en overzicht van hun assets. LAMA Empowerz biedt hiervoor de beste mensen, kennis en tooling. Of het nu gaat om de inrichting van een onderhoudsbeheersysteem, een sjabloon voor het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) of het meedenken in strategische afwegingen in het gebruik van sensoren of kunstmatige intelligentie.

Vraagstukken waar wij aan werken:

 • Hoe zorgen we voor een soepel beheerproces zonder onverwachte inbreuken, risico’s en afwijkende kosten?

 • Hoe zorgen we er voor dat beheer en vervanging een integraal en duurzaam proces is?

 • Welke vorm van digitalisering helpt ons het best, om de beheerorganisatie van de toekomst te maken?

"Onze ideale invulling van het beheer van de openbare ruimte?

Dat je weet dat iets stuk gaat, voordat het stuk gaat." 

- Toon Rutgers, Managing Partner

IBM Maximo voor de openbare ruimte

Als businesspartner van IBM beschikken wij met Maximo over tooling die overheden in staat stelt complex beheer praktisch op te lossen. Maximo koppelt daarbij eenvoudig met derde applicaties.

Dit betekent dat wij inzicht en processturing bieden en het assetmanagement voor onze opdrachtgevers vereenvoudigen. Dat levert tijd en besparing in kosten op. Met onze kennis adviseren wij overheden over toekomstige oplossingen.

Trends in beheer

Wist je bijvoorbeeld dat we openbaar groen kunnen beheren met behulp van satellieten? Stel je eens voor dat we een hele provincie digitaal monitoren en kunnen aangeven waar en hoe er gesnoeid moet worden. En dat zonder de CO2 uitstoot voor inspectie rondes…

Daarom. LAMA Empowerz voor het beheer van de openbare ruimte.

waarom_lama_beheer_openbare_ruimte.png
Benieuwd wat wij voor elkaar kunnen betekenen? Neem contact op met LAMA en laten we kijken of we dit samen kunnen doen.
Vul hieronder jouw gegevens in en wij nemen contact met je op:

Onze klanten

Read More